Husets regler

Dyrup Fitness

OPFØRSEL
Alle skal have en god oplevelse, når de træner i Dyrup Fitness og vi forventer derfor en positiv omgangstone, hvor alle medlemmer udviser respekt og hensyn til hinanden.

Opførsel, der kan opfattes krænkende eller respektløs accepteres ikke!

Hvilket fx. omfatter sproglige ytringer og kropssprog.

Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold, medfører bortvisning og øjeblikkelig ophør af dit medlemskab i Dyrup Fitness.

 

HYGIEJNE (PAS PÅ HINANDEN!)
Hvis du føler dig syg eller sløj, skal du blive hjemme. Vis hensyn.

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj når du træner.

Tag en klud og spritflaske med rundt når du træner. Sprit på kluden, og tør af før og efter du har brugt en maskine (håndtag, sæder, bænke, mv.)

Vi anbefaler, at du vasker dine hænder grundigt både før og efter din træning, samt medbringer et rent håndklæde, som kan bruges som underlag ifm. din træning.

 

ADGANG TIL CENTERET
Du skal altid have din medlemsbrik med til træning. Du skal fremmøde ved hver træning og holdbooking.

Uden for bemandingstiden bruges din medlemsbrik også som døråbner.

Medlemskab og medlemsbrik er personligt og må ikke benyttes af andre. Kun medlemmer har adgang til centeret udenfor bemandingstiden. Det er derfor IKKE tilladt at lukke andre ind i centeret.

Adgang til centeret for ikke-medlemmer kan kun ske i receptionens bemandingstid.

Overnatning er ikke tilladt i vores center.

 

SKABE I OMKLÆDNING SAMT MEDBRAGTE OG EFTERLADTE GENSTANDE
Vi anbefaler at låse værdigenstande inde i skabene ved receptionen i træningsområdet.

Dyrup Fitness påtager sig ikke ansvar for de ting, som opbevares i skabene.

Skabene er IKKE personlige og skal tømmes efter hver træning.
Tasker skal opbevares i omklædningsrummet eller i skabene i træningsperioden. De må ikke tages med rundt blandt maskinerne.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage videoer i omklædningsrummet.

 

BEHANDLING AF UDSTYR OG MASKINER
Al udstyr skal behandles med respekt og skal kun benyttes efter forskrifterne og til de øvelser, det er beregnet til.
Håndvægte og stænger skal have gulvkontakt, før du slipper.

Læg udstyret på plads efter brug.

Det er tilladt at bruge flydende kalk under træningen. Kalk i pulverform er IKKE tilladt.

Det er ikke tilladt at tage udstyr med uden for centeret med mindre det skal bruges i forbindelse med personlig træning eller holdtræning.

BEKLÆDNING

Du skal være iført rent indendørs træningstøj og rent indendørs fodtøj.

Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.

Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller (anden) banderelateret beklædning.

 

BØRN i centret
Af sikkerhedsmæssige årsager må børn, der ikke er medlem af Dyrup Fitness, IKKE træne eller opholde sig i træningsarealerne.

Her henviser vi til, at børn opholder sig i caféområdet.
Børn i babylift eller lignende må medtages i cardio- og cirkeltræningsområdet.

 

KÆLEDYR
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i centret. Førerhunde og servicehunde er dog velkomne, men dette kun inde for bemandingstiden.

 

MUSIK og MOBIL
Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Din musik må ikke spilles så højt, at den generer andre. Der må ligeledes ikke spilles musik via højtalere på din telefon el.lign.

Telefonsamtaler i centeret skal begrænses, ligesom man ikke optager maskine mens man besvarer sms’er, mails osv.

Det er ikke tilladt for medlemmer at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene samt lave opslag på sociale medier.

 

DOPING
Dyrup Fitness er medlem af Anti-doping Danmark og vi accepterer IKKE brug af doping. Hvis du af Anti-Doping Danmark bliver testet positiv, eller nægter at blive testet, vil du blive øjeblikkelig bortvist fra centeret.

Salg af doping i centeret vil blive politianmeldt.

 

RUSMIDLER
Rygning inkl. e-cigaretter er ikke tilladt.

Er du påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet, som påvirker din evne til at træne sikkert, er det ikke tilladt at opholde sig i centeret.

 

ÅBNINGSTIDER
Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centeret skal være forladt senest kl. 23.00

Har du ikke forladt centeret kl. 23.00 og udløser alarm, vil du blive opkrævet de omkostninger det medfølger.

 

NØDUDGANGE
Nødudgangene i centre må ikke spærres og må kun benyttes i nødstilfælde. Misbrug af nødudgangen vil medføre bortvisning.

Overtrædelse af Husets Regler eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger, kan medføre advarsel, bortvisning, stop af medlemskab eller politianmeldelse.