TEEN MEDLEMSKAB

TEEN 13-14 årige

Du kan oprette et TEEN medlemskab fra den dag du fylder 13 år. På din 15 års fødselsdag, overgår dit medlemskab automatisk til Fitness + Fitness Cirkeltræning 209,-.
Kontakt os, hvis du ønsker medlemskabet Fitness + Holdtræning 249,- 

Oprettelsen kan kun ske i receptionen i bemandingstiden. Du skal medbringe billed-ID, nem-ID til oprettelse af betalingsaftale, samt en forældre eller værge. Ved indmeldelse SKAL der bestilles en tid til programlægning. Dette er et krav for at færdes i centeret som 13-14 årig. 

Teen medlem har rettigheder som alle andre og må også deltage på alle hold.

Vi gør opmærksom på at centeret er videoovervåget og at din medlemsbrik er PERSONLIG. Du må ikke lukke andre ind, der ikke er medlem.

Vi tror på et godt samarbejde med vores teen medlemmer og deres forældre.

Overholdes reglerne i Dyrup Fitness ikke, vil brikken blive blokeret og du vil blive bortvist med øjeblikkelig virkning, samt dit medlemskab vil ophøre løbende måned, plus en måned.

Tilmelding skal ske i receptionen i bemandingstiden